Essentiel Massage Sessioner

Herunder finder du en alfabetisk oversigt over sessionerne.

Her kan du lære disse EM sessioner

Ayurvedisk Chakrabehandling

En generel rejustering i traditionel Ayurvedisk (Indisk) stil. Alle chakras bringes i balance og harmoni med hinanden. Ayurvedisk Chakrabehandling er god for de fleste, og anbefales traditionelt ved psykiske ubalancer, generel skrøbelighed og uro.

Meget behagelig, harmoniserende og vitaliserende.

Level 1

Feminin – Maskulin

Vi arbejder med vores personlige identitet, og de ressourcer man har som kvinde med en integreret maskulinitet (Animus), eller som mand med en integreret femininitet (Anima). Indre frugtbarhed og selvstændighed. Relationen til sin egen modsatkønnethed. At være hel i sig selv og at kunne indgå i en ligeværdig relation til en anden. Fokus på hele kroppen, de tre indre kanaler og alle syv chakras.

Level 2

Forandringens ild

Vi åbner de emotionelle blokeringer, der sidder som spændinger i kroppen. Særligt fokus på ryggen, bag skulderbladene og lænden. Spændingsmønstre som låser og begrænser vores følelsesliv og gør os usmidige. Vi åbner ryggen og arbejder med energien via SOLAR PLEXUS, HJERTE og HALS og den psykiske strøm, som medvirker til at forvandle og omsætte de stivnede følelser.

Level 2

Fred og Varme

Omstillingsparathed og harmonisk selvpleje er de egenskaber, vi styrker i denne session. Vores fred og varme hæmmes af stress, frygt og jalousi, samt tilbøjeligheden til at involvere sig i unødige konflikter. Vi fokuserer på underkroppens spændinger og på energibalancering via SOLAR PLEXUS, ROD, HALS og KRONE. Polaritetsterapi skaber den overordnede energibalance.

Level 2

Friskhed og Mod

Vi fokuserer på den del af sindet, som mestre at give slip og se med friske øjne. Dette forhindres af tristhed, sorg og selvcentrering, og vi fokuserer på at løsne spændinger, der fastholder disse tilstande. Ryggen, området mellem skulderbladene og generelt den øverste del af torsoen er i centrum. Vi arbejder med energien via HJERTET og de 21 sekundære chakras.

Level 1

Fødsel

Fødslen efterlader spor, fødselsmatricer, som underliggende påvirker vores omstillingsevne (fødslen begynder), attitude til at arbejde (åbningsfasen), evnen til at møde modstand (uddrivelse) og oplevelsen af at være genkendt (efter fødslen). Massagen bearbejder de spor vores fødsel har efterladt, så vi bliver frie. Hele kroppen er involveret. Energimæssigt er bækken og hovedets punkter i fokus.

Level 2

Grounding - Glæde

Jordforbindelse og at være modsætningsløst til stede i virkeligheden. både ens egen virkelighed, og den der deles med andre. Det handler om lyst, om at kunne slippe låste forestillinger, og om at få kropslige vitalitetsenergi til at flyde. Underkroppen og benene er i fokus og energimæssigt arbejder vi med renselse ud fra ROD, HARA Forvandlingsstrømmen.

Level 2

Hemmelig forvandling

Når energien i de nederste chakras flyder, kan den forvandles til kærlighed og medfølelse i HJERTET. En god forberedelse vil være sessionen Grounding-Glæde. Vi fokuserer på bækkenet, forbindelse mellem under-og overkrop.

Energimæssigt arbejder vi med ROD-HARA, Forvandlingsstrømmen og HJERTET.

Level 2

Intuition og nærvær – Åbent tema

Vi aftaler hvilke kropsområder og hvilke psykologiske temaer, der skal i fokus. Vi balancerer energien med Chakra-touch og polaritetsterapeutisk berøring. Intuition og nærvær er en let massage, som anbefales til førstegangsmodtagere, og alle som vil lære Essentiel Massage at kende. En glad, meningsfuld, balancerende massageoplevelse.

Level 1

Nordlys Chakrabalancering - Klassisk

Terapeutisk chakrabalancering, hvor vi efter en samtale analyserer, hvordan de nederste chakras (ROD, HARA, SOLAR PLEXUS og HJERTE) fungerer, og hvordan de indbyrdes balancerer. Vi tilrettelægger en kropsmassage, der skiftevis fokuserer på huden, musklerne, knoglerne og energiintensiteten. Vi aktiverer løbende især de nederste chakras.

Level 1

Rebirth Journey

En helt speciel Essentiel Massageoplevelse, hvor du guides gennem en visualisering under masssagen. Du føres gennem en afviklingsproces, hvor du frigør dig fra de smertebindinger, der ubevidst fastholder dig, og du vises vej gennem en genfødselsproces, frem til en frisk start.

En smuk, eksistentiel massage-og udviklingsrejse.

Level 1

Relationer og netværk

Evnen til at have stærke og ligeværdige relationer, og heling af de spor, som usunde eller uforløste relationer, har afsat i kroppen og energisystemet. Kroppens centerområde og armene er i fokus. Der kan indgå en terapeutisk dialog og kropsterapeutiske teknikker i sessionen. HALS er centralt i energiarbejdet, men derudover arbejdes med alle chakras.

Level 2

Sensualitet og Integration

Åbning af den dybe, sanselige erkendelse, der udspringer af, at den indre maskuline og feminine energisøjle er i balance. Bevidsthedsstrømmen begynder at flyde i centerkanalen. En let, sanselig massage af hele kroppen, med fokus på brystkasse, rygsøjle, balder og bækken. KRONE-HJERTE-ROD. Polaritetsbalancering af maskulin-feminine energi.

Level 2

Udtryk og Udfoldelse

Støtte, så du kan udtrykke og udfolde dig fra sin essens. Bliv tydelig og tilstedeværende. Tag plads i verden. Stå ved den, du er. Opdag og slip den falske personlighed. Der indgår dialog og udtryk under massagen. MASSAGEN foregår i en stemning af at blive mødt som et elsket barn. HALS og energetisk Pentapolarisering er i fokus.

Level 1

Åbent Hjerte

Fokus på åbenhed, nærhed, nænsomhed og ømhed og mod til at føle de dybe følelser. Erkendelse af de naturlige grænser. Respekt og selvrespekt. Massagen tager udgangspunkt i brystområdet og området mellem skulderbladene. Energien åbnes i HJERTE og via en række punkter foran og bag på brystkassen. Cirkulær polarisering af alle chakras.

Level 1

© Copyright NORDLYS Philip Neess 2019

www.nordlys.dk